Toppmeny

What do you see? : studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy

What do you see? : studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy.

En slutsats av den här avhandlingen från 2008 är att bildpsykoterapi är en vitaliserande behandlingsform genom att den på ett robust sätt processar känslor som ibland är helt uppenbara, ibland först förnekade. Terapiformen gör dessutom att sambandet mellan kropp och känslor tydliggörs på ett nytt sätt. Via tre olika studier visar författaren att bildskapande kan ha lika god effekt som samtalsterapi. Metoden hjälpte exempelvis deltagare i studien att bearbeta upplevelser som lett till depression.

, , , , , ,