Toppmeny

Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments.

I en av de fyra studierna i denna avhandling från 2007 om vård i tekniktäta miljöer, försöker författaren klarlägga om musikterapi kan ha någon mätbar lugnande effekt på en grupp intensivvårdspatienter som tillfälligt vårdas i respirator.

I den undersökta gruppen sjönk såväl det systoliska som det diastoliska blodtrycket under pågående musikintervention för att sedan åter stiga efter avslutad behandling.

, , , , , ,