Toppmeny

Vårdalinstitutet

Vårdalinstitutet.

Vårdalinstitutet är ett nationellt centrum för patientnära forskning och ett tvärvetenskapligt centrum där man även arbetar aktivt med kunskapsspridning. Forskningen fokuserar på äldre, långvarigt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Huvudmän för Vårdalinstitutet är universiteten i Lund och Göteborg.

, , , , , ,