Toppmeny

Vårdalinstitutet – Kulturrummet – Studiecirklar : Kultur i vård och omsorg

Vårdalinstitutet – Kulturrummet – Studiecirklar : Kultur i vård och omsorg

Här kan du ladda ner Vårdalinstitutets studieplan för studiecirklar med temat kultur i vård och omsorg. Målet är att erbjuda deltagarna en möjlighet att lära sig mer om den forskning som visar att kultur av olika slag kan ge mätbart snabbare rehabilitering. Här finns gott om litteraturtips.

Som avslutning av studiecirkeln kan man upprätta en handlingsplan på sin arbetsplats där man beskriver hur man vill arbeta för att stärka de äldres hälsa. Glöm inte att förankra handlingsplanen med ledningen på arbetsplatsen.

, , , ,