Toppmeny

Vårdalinstitutet – Kulturrummet

Vårdalinstitutet – Kulturrummet.

På Vårdalinstitutets webbplats finns olika tematiska rum, bland annat Kulturrummet. Det är till för att öka kunskapen om kulturens roll när det gäller att förkorta läkningsprocesser, bibehålla det friska och ge tips och råd till personal och anhöriga. De tematiska rummen och deras tillhörande studiecirklar är i hög grad ett utvecklingsarbete, som har få motsvarigheter i den akademiska världen och inom vård och omsorg. Avsikten är att sprida evidensbaserad kunskap inom områden av relevans för personal, anhöriga och andra intresserade av vård och omsorg.

, , ,