Toppmeny

Utredning av projekten för välfärdstjänster inom Österbottens konstkommission

Utredning av projekten för välfärdstjänster inom Österbottens konstkommission

Under 2010 tilldelades Österbottens konstkommission 76 920 euro av Undervisnings- och kulturministeriets anslag till de regionala konstkommissionerna inom ramen för Undervisningsministeriets program Kultur ger hälsa och välfärd 2010–2014.

Syftet med programmet är att främja välfärden och hälsan med hjälp av kultur och konst och att öka delaktigheten på invid-, gemenskaps- och samhällsnivå.

De tre fokusområdena för programmet är 1) kulturell delaktighet och social gemenskap i vardagliga funktioner och miljöer, 2) konst och kultur i social- och hälsovården och 3) bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

, , , , ,