Toppmeny

Using signs, artwork, and music to promote stair use in a public building

Using signs, artwork, and music to promote stair use in a public building.

Denna studie visar att fler människor använde trapporna då det fanns konst och musik i dem jämfört med än när man enbart använde uppmanande skyltar. Studien tyder på att den estetiska kvaliteten i en trappuppgång kan öka användningen av trappan.

Artikeln en referens i boken ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , , , , ,