Toppmeny

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dette er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening. Prøv for eksempel å søke på ordet kultur i søkeboksen.

Målsetting:

  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling,
  • å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
  • å fremme helsepolitisk debatt
  • å være et medlemsblad for Den norske legeforening

 

, , , , , ,