Toppmeny

Therapeutic writing as a form of ego-state therapy

Therapeutic writing as a form of ego-state therapy

Att skriva och berätta om sina upplevelser och känslor är en metod som finns skildrad inom kvalitativ hälsoforskning. Detta är en av flera studier som visar att detta kan förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

Artikeln är en referens i boken ”Kultur för hälsa , en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , ,