Toppmeny

The use of writing in psychotherapy

The use of writing in psychotherapy

Att skriva och berätta om sina upplevelser och känslor är en metod som finns skildrad inom kvalitativ hälsoforskning. Detta är en av flera studier som visar att detta kan förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

En artikel av L’Abate L, i Am J Psychother. 1991 Jan; 45(1):87-98. Artikeln är en referens i boken ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , , ,