Toppmeny

The Arts and Academic Achievement: What the Evidence Shows

The Arts and Academic Achievement: What the Evidence Shows.

Inom ramen för Project Zero som leddes av neurologi- och pedagogikforskaren Howard Gardner, gjordes en systematisk översikt av studier under perioden 1950-1999 om eventuella samband mellan kulturaktiviteter i form av skapande verksamhet i skolan och elevernas skolprestationer. Man fann att drama och teater i klassrummet understödde och utvecklade elevernas verbala förmåga, berikade det muntliga ordförrådet och man förstod muntliga texter bättre och kunde återge historierna säkrare.

Projektet refereras i boken ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

 

 

, , , , , , ,