Toppmeny

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman puitteissa monialainen joukko toimijoita on ryhtynyt tuumasta toimeen.

Ohjelman tavoitteena on, että

  • jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan
  • kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tunnustettu poliittisella, hallinnollisella ja rakenteiden tasoilla.

Viisivuotinen ohjelma loppuu vuonna 2014.

, , , ,