Tag Archives: vetenskapliga artiklar

Gröna miljöer och hälsa – hur mäter man effekterna? | Björk | Socialmedicinsk tidskrift

Gröna miljöer och hälsa – hur mäter man effekterna? | Björk | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Jonas Björk, i Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 3 (2012). Björk är docent i epidemiologisk metodik vid Lunds universitet och biträdande koordinator för forskarnätverket SIMSAM EarlyLife. FoU-centrum Skåne, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Terapiträdgårdar – evidensbaserad hälsodesign | Stigsdotter | Socialmedicinsk tidskrift

Terapiträdgårdar – evidensbaserad hälsodesign | Stigsdotter | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Ulrika Karlsson Stigsdotter, i Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 3 (2012). Stigsdotter är landskapsarkitekt, PhD och lektor, Skov & Landskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE, Københavns Universitet.

Mellan fascination och fruktan – Hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande | Konijnendijk | Socialmedicinsk tidskrift

Mellan fascination och fruktan – Hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande | Konijnendijk | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Cecil Konijnendijk och Matilda Annerstedt, i Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 3 (2012). Cecil C. Konijnendijk är professor i parkförvaltning, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen. Matilda […]

Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument | Niemi | Socialmedicinsk tidskrift

Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument | Niemi | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Mariella Niemi, i Socialmedicinsk tidskrift. Vol 89, Nr 3 (2012). Niemi är Fil. dr och universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Väst, Institutionen för Individ och samhälle, Avdelningen för socialpedagogik och sociologi.

Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras | Bird | Socialmedicinsk tidskrift

Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras | Bird | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av William Bird, i Socialmedicinsk tidskrift Vol 89, Nr 3 (2012). Bird är MBE, MRCGP, Specialist i Allmänmedicin och Ordförande i Englands förening för fysisk aktivitet. Artikeln är översatt till svenska av Matilda Annerstedt.

Tillbaka till naturen! | Währborg | Socialmedicinsk tidskrift

Tillbaka till naturen! | Währborg | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Peter Währborg i Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 3 (2012). Währborg är MD PhD, Professor i beteendemedicin, Docent i kardiologi, leg. läkare, psykolog och psykoterapeut och är verksam vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi,  Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion | Mårtensson | Socialmedicinsk tidskrift

Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion | Mårtensson | Socialmedicinsk tidskrift. En vetenskaplig artikel av Fredrika Mårtensson i Socialmedicinsk tidskrift, Vol 89, Nr 3 (2012). Mårtensson är Fil dr., lektor och forskarassistent i miljöpsykologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.

Alteration of gastric myoelectrical and autonomic activities with audio stimulation in healthy humans

Alteration of gastric myoelectrical and autonomic activities with audio stimulation in healthy humans. Cold or emotional stress was reported to affect gastric myoelectrical activity. The aim of this study was to investigate the effects of music or noise on gastric myoelectrical activity and autonomic function in healthy volunteers. An article by DD Chen et al […]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes