Toppmeny

Pohjoismainen tietopankki kulttuurista ja terveydestä

Tietopankin tausta

www.kulttuurijaterveys.org

Tietopankki koottiin alun perin vuosina 2009–2011 toteutetussa pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa, joka keskittyi kulttuuriin ja terveyteen. Hanke sai tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, Ruotsin kulttuurineuvostolta, Skånen maakäräjiltä, Skånen kuntaliitolta, Sjællandin alueelta sekä Norjan terveys- ja hoivapalveluministeriöltä. Vuonna 2014 tietopankkia on kehitetty pohjoismaisessa tiedonkeruuhankkeessa, jota Skånen maakäräjät toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta.

Tietopankilla halutaan vahvistaa tietämystä kulttuuriin ja terveyteen liittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön työstä. Lisäksi halutaan kannustaa kokemusten ja hyvien esimerkkien vaihtoon Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Johdantoteksti on käännetty suomen lisäksi myös islanniksi ja englanniksi. Muuten kaikki tieto ja kaikki linkit ovat alkukielellä. Tietopankista vastaa ainakin vuoden 2015 alkuun saakka Skånen maakäräjien kulttuuritoimi.

Logga_samverkan_liggande

Kulttuurin merkitys

Nykyisin vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että kulttuuri ja terveys kulkevat käsi kädessä ja että kulttuurilla on merkitystä yksilön lisäksi myös yhteiskunnalle. Tästä on monia hyviä esimerkkejä, ja jatkuvasti karttuvan tutkimustiedon mukaan taide- ja kulttuurielämykset voivat aktiivisesti edistää terveyttä, hyvinvointia ja kuntoutumista sekä yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.

Väestö ikääntyy koko ajan, ja nyky-yhteiskunnan vaativuus ja stressaavuus aiheuttavat yhä useammille mielenterveysongelmia ja elämäntapasairauksia. Tämä kuormittaa yhteiskuntaa. Tarvitaan siis uusia menetelmiä ja innovatiivista yhteistyötä, jotta haasteet saataisiin selätettyä ja pohjoismainen hyvinvointimalli säilytettyä.

Tämä panostus tarjoaa toki vain osavastauksen siihen, miltä tulevaisuuden hyvinvointi näyttää. Lähdemme kuitenkin siitä, että kulttuuriin ja terveyteen liittyvät kysymykset ovat hyvin tärkeitä.

Tietopankin esittely

Tietopankki on jäsennelty kokoelma linkkejä erilaisiin Internet-aineistoihin, kuten artikkeleihin, väitöskirjoihin ja muihin teksteihin, sekä muuhun mediasisältöön, kuten videoihin ja radio-ohjelmiin.

Aineisto on vapaasti käytettävissä satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksista voidaan mainita tieteelliset artikkelit, jotka usein ovat maksullisia. Tällöin luettavissa on artikkelin tiivistelmä, ja koko artikkelin voi halutessaan ladata maksua vastaan.
Tietopankissa on linkkejä myös arvosteluihin ja artikkeleihin, jotka koskevat alan ammattikirjallisuutta. Niiden tavoitteena on levittää tietoa kirjoista ja niiden kustantajista. Jos julkaisut ovat maksuttomia, linkit johtavat suoraan julkaisun tekstiin.

Tietokannassa on reilut 500 linkkiä, joista jokaisella on nimi ja lyhyt kuvaus. Sisältöä kuvataan myös kategoriamerkinnöillä ja vähintään yhdellä asiasanalla.

Tietokannassa ei ole linkkejä kulttuuri- ja terveysalan palveluita tuottavien kaupallisten toimijoiden sivuille. Tämä on tietoinen rajaus, koska tietokanta keskittyy alan tutkimukseen ja kirjallisuuteen eikä yksittäisten yritysten tukemiseen.

* * *

Huomatkaa, että linkit ja niiden kuvaukset eivät ole kyseisten alojen tutkijoiden valitsemia ja kokoamia. Tietopankin on koonnut informaatikko yhteistyössä Skånen maakäräjien kulttuuritoimen henkilöstön kanssa.

Tietopankilla on huomattavia kehitysmahdollisuuksia, joiden tiimoilta voidaan käynnistää tutkija- ja asiantuntijayhteistyötä.