Toppmeny

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no.

Stortingsmelding med varighet til 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Regjeringen vil legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand.

Startsiden er her

, , ,