Toppmeny

Stiftelsen NaKuHel – Asker

Stiftelsen NaKuHel – Asker.

NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra prof. dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo og har siden 2002 vært en selvstendig stiftelse, som først og fremst ønsker å gi et tilbud til lokalbefolkningen i Asker og omegn.

Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet. Det er naturlig å samarbeide med offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre for å nå dette felles mål.

, , , , , , ,