Toppmeny

Stärkande kultur – Landstinget i Jönköpings län

Stärkande kultur – Landstinget i Jönköpings län.

Landstinget i Jönköpings län har sedan 2004 arbetat med att föra in kultur som en stärkande faktor i vård- och omvårdnadsarbetet. Bland annat genom projektet ”Stärkande kultur”. Syftet är att öka tillgängligheten och ge alla samma förutsättningar att ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.

, , , ,