Toppmeny

Skönlitteratur och eget skrivande breddar perspektiven som läkare

Skönlitteratur och eget skrivande breddar perspektiven som läkare.

För varje människa med ett stressigt liv, och dit hör inte minst läkarna, är det viktigt att ha ett »annat liv«, ett inre rum, dit man kan gå för att reflektera, hämta kraft och näring. Skönlitteratur kan ge ett sådant rum, liksom bildkonst, musik etc.

Läkare är en yrkesgrupp som har ett särskilt behov av reflektion, menar Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur vid Helsingsfors universitet och hedersdoktor i medicin vid Uppsala universitet.

Skönlitteraturens kanske viktigaste bidrag till en alltmer naturvetenskapligt orienterad läkargärning är som källa för samtal, både om innehåll i böcker och i texter som skrivs under skrivarkurser, menar Merete Mazzarella.

Kunskap om kroppsupplevelser kan man hämta från många konstarter, men skönlitteraturen förmår på ett unikt sätt förmedla människans upplevelser inifrån, säger Merete Mazzarella.

, , , , , ,