Toppmeny

Skapande aktiviteter och hälsa i arbetsterapi – Umeå universitet

Skapande aktiviteter och hälsa i arbetsterapi – Umeå universitet.

Kursen är på 7.5 hp och genomförs som teori och gruppövningar under 9 kursdagar på studieorten samt individuell uppgift och genomförande av egen workshop. Orientering om skapande som medel i pedagogiska och terapeutiska sammanhang, samt presentation av olika praxismodeller. Deltagande i skapande aktiviteter som bild, dans, drama, musik och skrivande. Fördjupning genom litteraturstudie.

, ,