Toppmeny

Singing, background music and music-events in the communication between persons with dementia and their caregivers – | Tematiska Rum – Vårdalinstitutet

Singing, background music and music-events in the communication between persons with dementia and their caregivers – | Tematiska Rum – Vårdalinstitutet.

I denna avhandling som Eva Götell lade fram vid Karolinska institutet 2003, presenteras en studie där interventioner genomfördes där patienter och vårdare kommunicerade via musik och sång. Det övergripande syftet var att belysa musikens och sångens inverkan på personer med demenssjukdom. Resultaten i avhandlingen visar på att musik och sång i omvårdnadssituationer förmodligen är en användbar intervention i kommunikationen mellan vårdare och personer med demenssjukdom. Eva Götell är med. dr. och lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

, , , , , , ,