Toppmeny

Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU

Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU.

Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU skal utvikle og formidle ny kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter god helse og livskvalitet – både blant friske, utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt.

HiST/NTNU har også ”Et beste praksis senter” for å bistå brukere, organisasjoner og arbeidsplasser med å samle og systematisere forskning/kunnskap om aktuelle helsefremmende tiltak, med å omsette kunnskap til praksis (”manual”) og å evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak som iverksettes.

, , ,