Toppmeny

Samspill 2010 – nasjonal konferanse

Samspill 2010 – nasjonal konferanse.

21. og 22. oktober ble Samspill 2010 arrangert i Trondheim. Tema for konferansen var kultur og helse – forskning og praksis med utgangspunkt i den nasjonale satsingen på ”Den kulturelle spaserstokken”.

Konferansen belyste ulike sider ved den nasjonale satsingen på kultur og helse. At kultur er bra for helse og livslyst er etter hvert allment akseptert, men hva finnes av forskning og gode eksempler som underbygger påstanden?

, , , ,