Toppmeny

Rom for kulturopplevelse – Høgskolen i Bergen

Rom for kulturopplevelse – Høgskolen i Bergen.

Kultur påvirker menneskers psykiske helse. Ulike kulturopplevelser kan hjelpe folk til å få et bedre og mer meningsfullt liv. Med erfaring fra å bruke kultur for behandling, forebygging og i helsefremmende tiltak, mener høgskolelektor Gro Lorentzen ved Høgskolen i Telemark at kultur også kan ha en viktig plass i støttekontaktvirksomheten.

Gro Lorentzen har embetseksamen i sosialt arbeid med bakgrunn som sosionom og utdanning innen musikk og kultur. Høgskolelektor siden 1987, i Finnmark fram til 1994, deretter Høgskolen i Telemark. Der leder Lorentzen videreutdanninga Kultur for helse, som starta som et forsøk høsten 1998.

 

, , , , ,