Toppmeny

Remembrance of things past through writing: esthetic patterns of knowing in nursing

Remembrance of things past through writing. Esthetic patterns of negative life events

Att skriva och berätta om sina upplevelser och känslor är en metod som finns skildrad inom kvalitativ hälsoforskning. Detta är en av flera studier som visar att detta kan förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

En artikel av JM Sorrell i ANS Adv Nurs Sci, 1994, 17(1): 60-70. Artikeln är en referens i boken ”Kultur för hälsa , en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , ,