Toppmeny

7th Nordic Health Promotion Research Conference

7th Nordic Health Promotion Research Conference.

Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges, var temat för 7th Nordic Health Promotion Research Conference, som ägde rum vid Vestfold University College i Norge, 17-19 juni 2013.

Dessa nordiska konferenser har under åren haft en stor betydelse för kunskapsutveckling och forskning inom ämnet hälsopromotion i våra nordiska länder. En styrka har också varit det internationella deltagandet med ledande forskare inom ämnet som inbjudna föreläsare. Konferenserna har också blivit en mötesplats för masterstuderande och doktorander att få presentera sina arbeten.

, , , ,