Toppmeny

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo.

Boken beskriver ett samverkansprojekt mellan Säffle kommun och Folkhälsan i Värmland år 2000. Projektet ville ge ett antal flyktingbarn möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser i grupp genom att skapa egna bilder. Resultatet visade att många av barnens symptom mildrades. Det är dock inte möjligt att dra några entydiga slutsatser om hur bildprojektet påverkat barnens hälsa.

Boken är en referens i boken ”Kultur för hälsa, en exempelsamling från forskning och praktik” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

, , , , , , ,