Toppmeny

Procedural and postoperative pain management in children

Procedural and postoperative pain management in children : experiences, assessments and possibilities to reduce pain, distress and anxiety.

En avhandling från 2010 av Stefan Nilsson som presenterar en studie av barns upplevelser av olika medicinska och kirurgiska procedurer, samt av observationsskalen FLACC (Face, Legs, Activity, Cry och Consolability) som ett komplement till självskattning av smärta.

Studien visar att serious games och musikmedicin distraherade barnen och ökade deras välbefinnande. Resultaten av studien visar även att FLACC är en användbar skala för att utvärdera procedursmärta hos barn i åldrarna 5-16 år.

, , , , , , , ,