Toppmeny

Poesiläsning som meningsskapare : en studie om poesigrupper på sjukhem och hospice

Poesiläsning som meningsskapare : en studie om poesigrupper på sjukhem och hospice.

En avhandling från 2006 av Inger Eriksson, Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap.
Författaren beskriver sitt arbete med poesigrupper på sjukhem och hospice. En av avhandlingens huvuduppgifter är att undersöka vad poesi och poesigrupper kan betyda för patienter i livets slutskede.

Avhandlingen utmynnar i ett förslag till utformning av poesigrupper inom palliativ vård, där patienter och deras närstående ges möjlighet att samtala om existentiella frågor, uttrycka och dela känslor, tankar och erfarenheter.

, , , , , , , ,