Toppmeny

Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study

Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study

En forskningsrapport, vars abstract finns här. Syftet med studien var att analysera sambandet mellan kulturell aktivitet och upplevd hälsa, ångest, depression och tillfredsställelse med livet.

, ,