Toppmeny

Omsorg handler om mer enn pleie – Høgskolen i Telemark

Omsorg handler om mer enn pleie – Høgskolen i Telemark.

2013 startet Høgskolen i Telemark opp etter- og videreutdanningskurset Aktiv omsorg. Kurset tilbys nå i 13 fylker og det er HiT som står for gjennomføringen over hele landet. – Aktiv omsorg handler om mer enn pleie. Det handler om å få frem friskheten hos oss mennesker, sier en av kursdeltakerne.

, ,