Toppmeny

Ola Sigurdson – Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Ola Sigurdson – Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Här kan du läsa mer om Ola Sigurdson och hitta en lista på hans publikationer. Han är sedan den 1 juli 2011 föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs univeristet. Sitt huvudsakliga arbete har han som professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Sigurdson disputerade 1996 inom systematisk teologi vid Lunds universitet. Sedan dess har han arbetat i Stockholm, Lund och Uppsala innan han kom till Göteborgs universitet 2003. Där forskar han inom ramen för ett program om religion, kultur och hälsa som han också varit med om att initiera.

, , , ,