Toppmeny

Litet urval av nordiska organisationer

Organisation, nätverk

Verksamhet, funktion

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet Utredning om folkhälsosamarbetet i Norden – Bo Könbergs rapport (juni 2014)
Det framtida nordiska hälsosamarbetet
Nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid – Nordisk Ministerråd Embetsmannskomité under Nordisk ministerråd, med nasjonale embetspersoner fra kulturministerierne i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Nordisk Embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål – Nordisk Ministerråd Embetsmannskomité under Nordisk ministerråd, med nasjonale embetspersoner fra helse- og socialministerierne i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland. Gjør nå en utredning om folkehelsesamarbeidet i Norden.
Avdelingen for kultur og ressurser – Nordisk Minsterråd Avdelingen for kultur og ressurser under Nordisk ministerråd, koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor områdene MR-kultur: Kunst og kulturprosjekter, medier, de nordiske hus, samt barn og unge, MR-likestilling, MR-FJLS: Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk – og herunder også Ny nordisk mat.
Avdelingen for kunnskap og velferd – Nordisk Ministerråd Avdelingen for kunnskap og velferd, under Nordisk ministerråd, arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål.
Nordens Välfärdscenter Oppgave å gjennom utdanning, informasjon, fremming av forskning, utviklingsarbeid, nettverksbygging og internasjonalt samarbeid forbedre kvaliteten på det sosialpolitiske området i Norden.
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV är en institution för högre utbildning och forskning inom området folkhälsovetenskap. Under 60 år har NHV verkat som en pionjär och central aktör inom utbildning och forskning kring nordisk folkhälsa. NHV stänger den 31/12 2014.
Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) er et samarbeidsorgan mellom forskningsrådene i Finland, Danmark, Island, Norge og Sverige, med ansvar for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.
Finlands Akademi | Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark | NordForsk | Nordisk Ministerråd | Norges forskningsråd | RANNÍS, Islands Center för Forskning | ScienceNordic | Vetenskapsrådet, Sverige
Research Center for Culture and Health – University of Turku I forskningscentret för kultur och hälsa vid Åbo universitet, utforskas sambanden mellan kultur, hälsa och sjukdom ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Centret har fyra pågående forskningsprojekt, varav ett finansieras av Finlands Akademi och genomförs i samarbete med Helsingfors universitet. Dessutom erbjuds kurser och föreläsningar inom området medicinsk humaniora.
The Nordic Network of Research in Music, Culture and Health Dette nettverket med nesten 100 forskere fra de nordiske landene, for forskning på musikk, kultur og helse, er initiert av Norges Musikkhøgskole. Prosjektet ble finansiert av Nordforsk i perioden 2010-2013.
Centrum för kultur och hälsa – Göteborgs universitet Centrum för Kultur och hälsa, vid Göteborgs universitet, är navet i ett stort nätverk av aktiviteter och forskningsprojekt vid olika institutioner och fakulteter både innanför och utanför universitetet. Verksamheten knyter ihop forskare, lärare och administratörer i ett samarbete för att fördjupa kunskaperna om sambanden mellan kultur och hälsa.
Den kulturella hjärnan – Karolinska Institutet Gunnar Bjursell (professor emeritus) och Henrik Brändén (molekylärbiolog) vid Karolinska Institutet i Stockholm, är redaktörer för den här informationsrika webbplatsen som syftar till att förmedla information om den senaste internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa. Målgruppen är berörda beslutsfattare och professioner, samt övrig intresserad allmänhet i Sverige. Webbplatsen drivs av Karolinska institutet med stöd av Stockholms läns landsting och Statens musikverk.
Senter for musikk och helse – Norges Musikkhøgskole Senter for musikk och helse, vid Norges Musikkhøgskole, Oslo, utvecklar och genomför forskningsprojekt, samt initierar och deltar i internationellt samarbete. De ger även ut en egen skriftserie inom området musik och hälsa.
Centrum för Salutogenes – Högskolan i Väst Ett av syftena med Centrum för Salutogenes vid Högskolan i Väst, Trollhättan, Sverige, är att internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes.
Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU. Senteret utvikler og formidler ny kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter god helse og livskvalitet. De har også ”Et beste praksis senter” med forskning/kunnskap om aktuelle helsefremmende tiltak.
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik …………………………………….. NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom konst och kulturarv. De arbetar med forskning, metodutveckling, policyutveckling och fortbildning för att undersöka och påvisa kulturarvets potential, i samarbete med kulturarvsinstitutioner, universitet och regioner i Norden och Europa.