Toppmeny

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011

Kultur för livet 2011 är en nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog som hålls i Malmö 6-7 oktober 2011. Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och livskvalitet.

Konferensen vill utmana till nya otraditionella samarbeten och lyfta fram kulturens roll för hälsa och välfärd i Norden. Den vänder sig främst till politiker, tjänstemän, forskare och sakkunniga inom områdena kultur, sjukvård, folkhälsa samt social- och vårdsektorerna i de nordiska länderna.

, , , , , , , , , ,