Toppmeny

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.

Den här boken av Peter Thybo, som utkom 2013, vill från ett salutogent perspektiv ge svar, kunskap, inspiration och neuropedagogiska verktyg, kring hur personer med funktionsnedsättningar i hjärnan kan få en bättre livskvalitet på olika sätt. En del av boken handlar om hur man kan använda sig av musik som verktyg för att främja hälsa, trivsel och glädje för de aktuella patientgrupperna.

, , , , ,