Toppmeny

Musikkterapi – Norges Musikkhøgskole, NMH

Musikkterapi – Norges Musikkhøgskole, NMH.

Musikkterapi handler om bruk av musikk i samhandling med mennesker, for å øke deres livskvalitet og helse. Studentene utdannes til jobber innen helse og omsorg, kultur og undervisning. Musikkterapeuter jobber for eksempel innen:

  • Eldreomsorg
  • Sykehussektor
  • Rusomsorg
  • Psykisk helsevern
  • Fengselsomsorg
  • Spesialpedagogikk
  • Voksenopplæring

, , , , , , , ,