Toppmeny

Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi

Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi.

Anci Sandell har i sin doktorsavhandling, vid Nordic School of Public Health NHV, undersökt effekterna av musikterapi hos patienter som genomgår sjukhusbehandling för psykiatriska dysfunktioner, cancer eller dialys. Hon har även specialstuderat terapins inverkan på cancersjuka barn och på ungdomar med svåra psykosociala problem.

 

 

, , , , ,