Toppmeny

Music-therapeutic caregiving’: the necessity of active music-making in clinical care

Music-therapeutic caregiving’: the necessity of active music-making in clinical care.

En artikel i ”The Arts in Psychotherapy” 2001; 28, s. 125–135, av
S. Brown, E. Götell och S-L Ekman, Karolinska Institutet.

Musik har använts terapeutiskt i vården, dementa patienter visar sig öppnare för kontakt och samarbete när vårdgivaren sjunger.

, , ,