Toppmeny

Monica Eriksson – Högskolan i Väst

Monica Eriksson  – Högskolan i Väst.

Monica Eriksson är politices doktor i socialpolitik och docent i hälsofrämjande. Hon arbetar som universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Väst och är föreståndare för Centrum för salutogenes. Monica Erikssons avhandling, Unravelling the Mystery of Salutogenesis, är en översikt över den forskning som bedrivits med hjälp av Antonovskys teori under åren 1992-2003. Nästan 500 vetenskapliga artiklar utgör bakgrundsmaterialet. En av slutsatserna av genomgången är att Antonovskys teori håller. Känslan av sammanhang har verkligen betydelse för hälsan och då speciellt den psykiska.

, , ,