Toppmeny

Medicinsk humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Medicinsk humaniora är ungefär ”humanistiska studier inriktade på medicin och hälsa”. Denna rapport från 2013 av Wilhelm Kardemark och Ola Sigurdson, är framtagen på initiativ från Humanistiska fakulteten och Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet.

Rapporten har som syfte att beskriva hur medicinsk humaniora som område kommit att utvecklas, hur det har definierats och vilken relevans det kan tänkas ha och hur området ser ut i Sverige och vid Göteborgs universitet i synnerhet. Den presenterar även möjliga strategier för en satsning på området från Humanistiska fakultetens sida.

, , , , ,