Toppmeny

Mænd har godt af at gå på museum – Politiken.dk

Mænd har godt af at gå på museum – Politiken.dk.

Danska Politiken uppmärksammar en norsk studie som visar att kulturellt utåtriktade människor bedömer sin hälsa och livskvalitet högre än människor som aldrig deltar i kulturella aktiviteter. Män känner större tillfredsställelse i livet och bättre hälsa om de regelbundet kommer ut och får en upplevelse i form av konserter eller museibesök. För kvinnor handlar det om att odla kulturen mer aktivt – t.ex. genom att spela ett instrument eller måla tavlor. Kulturella uttryck visade sig också ha en gynnsam effekt på personer med ångest och depression.

, , ,