Toppmeny

Läkartidningen – Sömnapnéer kan tränas bort med musik

Sömnapnéer kan tränas bort med musik

Symtomgivande sömnapnéer är vanliga hos män. De påverkar livskvaliteten (och samlivet) och ökar dessutom risken för hjärt–kärlsjukdom. Den hittills effektivaste behandlingsmetoden med övertrycksandning (CPAP) lämpar sig bara för de svåraste fallen. Fler metoder behöver därför utvecklas.

En kontrollgrupp av män som fick instrumentlektioner i didgeridoo under fyra månader förbättrades nästan lika mycket avseende somnolens dagtid och livskvalitet som CPAP-patienter brukar göra. Det är dock inte musicerandet i sig utan den andningsteknik som krävs för att spela instrumentet som förklarar förbättringen.

, , , ,