Toppmeny

Läkartidningen – Personliga tolkningar av Rembrandts måleri

Läkartidningen – Personliga tolkningar av Rembrandts måleri

För många med funktionshinder kan ett liv i passivitet vara det enda som bjuds, eftersom de ofta lever utanför samhällets möjligheter till arbete och etablering. Artikeln visar några exempel på hur förståndshandikappade, varav många saknar ett talspråk – via bildkonsten och det egna skapandet kan uttrycka tankar och känslor och bli bekräftade.

, , , , ,