Toppmeny

Läkartidningen – Musik som premedicinering

Läkartidningen – Musik som premedicinering.

Patienter som just ska genomgå kirurgi blir ofta nervösa och oroliga. Anestesiläkaren ordinerar i regel ett oralt eller parenteralt anxiolytiskt läkemedel för att lindra sådana besvär, s k premedicinering. Men andra metoder kanske kan fungera lika bra. På operationsavdelningen på Södertälje sjukhus jämfördes effekten av vilsam musik med oralt mid­azolam, ett kortverkande bensodiazepin, som premedicinering.

, , , ,