Toppmeny

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke.

En finländsk studie presenterad i tidskriften Brain visar att musiklyssnande kan ha gynnsamma effekter när det gäller återhämtning efter stroke. Studien omfattar 54 patienter som samtliga drabbats av en stroke i arteria cerebri media på höger eller vänster sida. Majoriteten av patienterna drabbades av motoriska och kognitiva restsymtom efter sin stroke.

, , , , , , ,