Toppmeny

Läkartidningen – Medicin – en mänskligt riktad vetenskap   

Läkartidningen – Medicin – en mänskligt riktad vetenskap

En artikel om hur man för första gången i Sverige, på läkarprogrammet vid Lunds universitet, genomförde, en fem veckors intensivkurs där medicin och humaniora samverkade i ett särskilt fördjupningsmoment i utbildningen. Ämnet »medical humanities« är sedan ett par decennier ett etablerat område inom medicinsk forskning och utbildning vid många av världens mest ansedda utbildningsinstitutioner för läkare, särskilt vid de amerikanska och brittiska toppuniversiteten. Medicinare och humanister samarbetar i kurser och forskningsprojekt inom ramen för läkarutbildningen.

, ,