Toppmeny

Läkartidningen – Inbillningens värld, sjukdomens verklighet

Läkartidningen – Inbillningens värld, sjukdomens verklighet.

Kanske finns det i Kafkas litterära gestaltning av sjukdom och död ännu i dag någonting om sjukdoms­ upplevelsens principiella natur att lära för patien­ten, för den anhörige och för läkaren.

Läkartidningen publicerar en serie artiklar med ursprung i examensarbeten som görs av läkarstuderande på kursen i »medical humanities« på läkarprogrammet i Lund. Föreliggande text är färdigställd av författaren i samarbete med kursens initiativtagare och ledare, professorn i litteraturvetenskap, Anders Palm.

, , , , ,