Toppmeny

Läkartidningen – Den anhörige och mötet med den levande döden

Läkartidningen – Den anhörige och mötet med den levande döden.

Den litterära gestaltningen ger en uppfattning om i vilken utsträckning som sjukdomen påverkar en människas totala livssituation, inte bara kroppen och inte bara den sjuke själv utan också de anhöriga. Till sjukdomens scen och scenario hör inte bara läkarrollen och patientrollen, utan också alla de som gärna bara ses som statister. Den goda vården och omsorgen bygger på de mångas förståelse.

Läkartidningen publicerar en serie artiklar med ursprung i examensarbeten som görs av läkarstuderande på kursen i »medical humanities« på läkarprogrammet i Lund. Föreliggande text är färdigställd av författaren i samarbete med kursens initiativtagare och ledare, professorn i litteraturvetenskap, Anders Palm.

, , , , , ,