Toppmeny

Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur 2008 – Landstinget i Jönköpings län

Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur 2008 – Jönköpings län.

Projektet ”Stärkande kultur” pågick i Jönköpings län under 2004–2007 och vände sig till psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer i åldrarna 20–65 år och till människor som vårdades i livets slutskede (palliativ vård). Målet var att öka livskvaliteten hos målgruppen.

2008 hölls Symposiet ”Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur” för att vidga begreppet kultur och visa praktiskt tillämpbara exempel på kulturinslag som kan användas i vårdarbetet. Symposiet var fristående men också startskott för tre lärandeseminarier med forskningsförankring och praktiskt tillämpbara exempel. Läs mer om detta här.

, , , , , ,