Toppmeny

Kulturvertene – Trondheim kommune

Kulturvertene – Trondheim kommune.

Kulturvertene er seniorkulturs kontaktpersoner for kulturaktiviteter i bydelene, og samarbeider tett med ansatte i helse og velferd, borettslag, frivillige samt lag og organisasjoner i nærmiljøet.

Kulturvertene skal bidra til å sikre kontinuitet i det sosiale og kulturelle tilbudet i bydelene, samt øke aktivitetsnivå og frivillighet blant seniorer.

, ,