Toppmeny

Kulturhälsoboxens webbplats

Kulturhälsoboxens webbplats.

Målgruppen i projektet Kulturhälsoboxen var kvinnor med stressrelaterade utmattningssymptom, en allt större växande grupp i samhället. Syftet har varit att verka för att stimulera utmattade kvinnor på ett hållbart sätt och öka känsla av mening.

Projektet har velat sprida de positiva forskningsresultat som redan finns och samtidigt systematisera kulturaktiviteter på ett lättillgängligt sätt.

Om utmattade kvinnor kan dra nytta av kulturen på ett nytt sätt har vi mycket att vinna, både ekonomiskt, i form av utebliven sjukskrivning och vårdkonsumtion, men även i minskat individuellt lidande.

Projektet har handlat om att ta vara på olika kulturproducenters kompetens och etablera nya lättillgängliga kulturhälsoplattformar på vårdcentraler, där musiker, dansare, skådespelare, bildkonstnärer, mindfulnessutövare och filmkännare introducerats som kulturhälsospridare.

, , , , , , , ,